Saturday, July 13, 2013

Jawatan Kosong di Lembaga Sungai-Sungai Sarawak (LSS Sarawak) 2013


Lembaga Sungai-Sungai Sarawak mempelawa pemohon daripada warganegara Malaysia (Lelaki sahaja) yang bermastautin di Sarawak dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan, yang berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat lantikan bagi mengisi kekosongan jawatanjawatan berikut:-

PEMBANTU PENGUATKUASA, GRED N17

  1. Kapit - 10 kekosongan
  2. Belaga - 4 kekosongan
  3. Pelagus - 4 kekosongan

Cara Memohon:

i. Semua permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Untuk Jawatan Kosong LSS (Borang – Pindaan 1/06) yang boleh didapati di Pejabat Lembaga Sungai-Sungai Sarawak.
ii. Semua permohonan hendaklah disertakan dengan salinan Sijil Kelahiran, salinan Kad Pengenalan, salinan Sijil-sijil Persekolahan dan Akademik serta dokumendokumen lain yang berkaitan yang disahkan.
iii. Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun atau Kuasa-kuasa Tempatan hendaklah mengemukakan permohonan mereka melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan disertakan bersama salinan-salinan Kenyataan Perkhidmatan yang terkini dan
Laporan Prestasi yang disahkan.
iv. Di sudut atas sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis nama jawatan yang dipohon.

Catatan Am:

i. Permohonan yang berikut tidak akan dipertimbangkan:-

a. tidak lengkap
b. tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan seperti yang ditetapkan dalam iklan; dan
c. diterima lewat dari tarikh yang ditetapkan.

ii. Hanya pemohon-pemohon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuktemuduga.

iii. Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

Permohonan yang lengkap hendaklah dialamatkan kepada:-

CONTROLLER,
LEMBAGA SUNGAI-SUNGAI SARAWAK
TINGKAT 2, ELECTRA HOUSE,
POWER STREET, 93000 KUCHING
Tarikh Tutup: 19 Julai 2013

Download : Iklan Jawatan
Reactions:

1 comment: